Тәнкыйди фикерләү технологиясе

Блум таксономиясе


 

Тәнкыйди фикерләү технологиясенә төзелгән дәрес структурасы


 

Тәнкыйди фикерләү технологиясенең кайбер алымнары